Ready made společnost je hotová, již předzaložená firma, která splňuje všechny potřebné náležitosti, ale má zcela čistou historii. Readymade společnost je již zapsaná v obchodním rejstříku, má svůj název, jednatele, IČO i počáteční kapitál. Koupě ready made společnosti na klíč ušetří podnikateli mnoho času, neboť již není třeba se o nic dalšího starat.

Nemusíte čekat týdny, ale do pár hodin můžete začít podnikat. Podnikejte bez zbytečných průtahů.

Pokud jste se rozhodli podnikat a řešíte, jakou společnost koupit, pak vás jistě zaujme možnost nákupu již hotové společnosti. O tom, že začátky podnikání nejsou snadné, víme všichni. Vše vám značně usnadní takzvaná ready made společnost, která je již založena a plně připravena na vaše podnikání. Ready-made společnosti na klíč lze zakoupit za výhodnou cenu bez dalších poplatků. Založení společnosti dosud nebylo snazší. Ready made společnost můžete využít, ať už je váš podnikatelský záměr jakýkoliv.

Často je kupují advokáti či notáři pro své klienty, jež se chtějí vyhnout problémům se zakládáním vlastní společnosti.

Ready made společnost zajistí rychlost a komfort bez zbytečné administrativy, která je časové náročná.

Při nákupu této společnosti je třeba postupovat velmi obezřetně, ostatně jako u všeho. Ideální je nákup předzaložené společnosti na klíč od renomovaného dodavatele, který má v oboru dobré jméno. Společnost by za sebou neměla mít žádnou historii. Můžete si vybrat typ společnosti podle svých podnikatelských cílů (akciová společnostspolečnost s ručením omezeným či evropská společnost) a také sídlo společnosti na jedné z lukrativních adres.

Produkt se pak již neliší od jiných firem. Jedná se o velmi snadné a praktické řešení, které je vhodné zejména pro podnikatele, kteří nechtějí nebo nemají čas zařizovat potřebnou administrativu. Není divu, že zájem o ready made společnosti stále roste.

Důvodů, proč využít již předzaloženou, tzn. ready made společnost je více.  Mezi ty hlavní patří především úspora času a maximální komfort. Při zakládání společnosti totiž musíte absolvovat vyplňování mnoha formulářů a následné fronty na úřadech. Koupě ready made společnosti nezabere více než několik minut a vy se můžete ihned začít věnovat podnikání.

Pro mnohé je hlavním důvodem, že nechtějí nebo nemohou splatit základní kapitál společnosti. Při zakládání obchodních společností je potřeba splatit základní kapitál společnosti. Společnost s ručením omezeným má základní kapitál 1 Kč, akciová společnost 2 mil. Kč a evropská společnost 120 000 Eur. Při koupi ready made společnosti je základní kapitál už splacený. Pokud se porovnají náklady na založení nové společnosti a splacení základního kapitálu a koupení ready made společnosti, levněji vyjde zakoupení readymade společnosti.

Společností zabývajícími se prodejem ready-made společností je na trhu spousta. Níže uvádíme pět důležitých ukazatelů, na kterou se v případě koupě ready made společnosti obrátit.

1)     Bezdlužnost a čistá obchodní historie

Především je třeba zkontrolovat, zda je nabízená společnost zapsána v obchodním rejstříku a má splaceno 100 % základního kapitálu. Důraz je třeba také klást na zajištění a dokázání bezdlužnosti a prokázání čisté obchodní historie.

Vyžadovat byste měli především:

  • Prohlášení statutárního orgánu o bezdlužnosti společnosti
  • Slib odškodnění. Slibem odškodnění se slibující zavazuje, že nahradí příjemci slibu škodu, jež mu vznikne z jeho určitého jednání, o něž ho slibující žádá a k němuž není příjemce slibu povinen
  • Audit ověřený nezávislým auditorem

2)      Historie prodávajícího

Dalším ukazatelem by pro vás měla být historie samotného prodejce ready made společností. Je dobré si zjistit, jak dlouho je daná společnost na trhu, kolik společností již prodala, nebo je má na skladě, a jaké další služby související s prodejem ready-made společností poskytuje.

3)     Cena

V neposlední řadě je důležité ověřit si, zda nabízená cena je skutečně konečná, co je v ní již zahrnuto a co se hradí nad její rámec. Zejména menší společnosti lákají klienty na nízkou cenu, která je však ve finále navýšena o množství skrytých položek. Když si budete porovnávat nabídky jednotlivých prodejců, zajímejte se o konečnou částku se všemi poplatky a službami. Seriózní prodejce vám ji bez okolků sdělí.

Ceny ready made společností, které jednotliví prodejci uvádějí jako základní balíček, se pohybují od 20 do 50 tis. Kč pro společnosti s ručením omezeným. U ready-made akciových společností to je od 60 do 100 tis. Kč. Velký rozptyl cen naznačuje, že tyto základní balíčky obsahují u každého prodejce rozdílné služby.

4)      Související služby

Renomovaný prodejce ready made společností vám nabídne nejen převod společnosti, ale i související služby.  Např. poskytnutí sídla pro společnost, či nominální a statusový servis. My navíc jsme schopni zajistit prostřednictvím naší mateřské společnosti advokátní službyprávní poradenstvídaňové a účetní služby.

5)     Splnění zákonem stanovených povinností

Kvalitní prodejce poskytne klientovi řádně vedené účetnictví společnosti, které mu je kompletně předáno k datu valné hromady. Samozřejmé by mělo být předání řádně podaného daňového přiznání za uplynulá období u starších ready made společností. Veškerá dokumentace společnosti by měla být rovněž obsahem sbírky listin Obchodního rejstříku tak, aby byly patrné změny, k nimž došlo při převodu společnosti na Vás.

Při laickém přístupu k zakládání společnosti často dochází k odmítnutí žádosti o zápis do obchodního rejstříku příslušným krajský soudem a to jak z důvodů čistě formálních, tak i z důvodů chyb v žádosti. Využitím našich služeb významně snížíte riziko problémů se zápisem a přenášíte odpovědnost za případné chyby a neúspěšné pokusy na nás.

  • nepřehlednost právního řádu a nedostupnost dostatku relevantních informací při založení s.r.o. jakož i při založení a.s.
  • složitost podacího formuláře (návrhu na zápis nové obchodní společnosti do OR resp. veřejného rejstříku), který obsahuje až 20 stran, včetně nejasného vymezení příloh a nejednotnosti soudních rozhodnutí o zápisu nové obchodní společnosti
  • značné riziko odmítnutí zápisu nové obchodní společnosti do obchodního rejstříku ze strany soudu a s tím spojené další nemalé časové i finanční náklady zakladatele
  • při založení firmy s.r.o. nebo a.s. Vás čeká až 15 návštěv na různých institucích a úřadech
  • pokud chcete založit s.r.o. či a.s., budete muset doložit téměř 20 žádostí, formulářů a ostatních příloh
  • průměrná doba založení společnosti v České republice dle zprávy World Bank se pohybuje okolo  5-ti týdnů
  • každá chyba, kterou se při zakládání nové obchodní společnosti dopustíte vám prodlouží a zdraží celý proces začátku podnikání

S naším právním týmem se Vám toto při založení společnosti stát nemůže!

Nejen, že Vás uchráníme zmíněných rizik, ale především založíme obchodní společnost v nejkratším možném časovém termínu a za mimořádně příznivých cenových podmínek. Samozřejmostí je individuální přístup ke všem Vašim potřebám a požadavkům.

Jaké jsou zákonné podmínky pro zakládání firem?

Základními zákonnými požadavky na založení společnosti s ručením omezeným v ČR jsou:

1. Sepsání společenské smlouvy (zakladatelské listiny) před notářem.

2. Alespoň jeden společník a jeden bezúhonný jednatel.

3. Existence sídla společnosti.

4. Složení základního kapitálu v bance.

5. Vyřízení živnostenského či jiného oprávnění k podnikání. (Není obligátní)

Mohu změnit jméno a sídlo již založené společnosti?

Jméno společnosti (odborně: obchodní firmu) lze změnit. Avšak je nutné uspořádat valnou hromadu, která změní v zakladatelském dokumentu změnu názvu. O uskutečněném jednání valné hromady musí být pořízen notářský zápis.

Jak dlouho zakládání trvá?

Zhruba za 7 pracovních dní jsme pro vás schopni založit společnost. Pokud však spěcháte, tak Vám můžeme pomoci i rychleji. Je zde i možnost si od nás pořídit již námi založenou společnost, která nikdy nevyvíjela žádné podnikatelské aktivity a je bez závazků, tzv. prázdná společnost. V podstatě na počkání můžete ovládnout danou společnost a vstupovat s ní do právních vztahů z pozice nově zvoleného jednatele.

Jaké jsou výhody podnikání v rámci s.r.o.?

Výhodou podnikání ve společnosti s ručením omezeným je, že neručíte celým svým majetkem. Dále podnikání na firmu dělá lepší vizitku před obchodními partnery.

Může si cizinec založit s.r.o.?

S.r.o. si může založit osoba jakékoliv státní příslušnosti. Zde žádné omezení nejsou.

Budu muset ihned skládat základní kapitál 200 000,–Kč?

Není třeba skládat ihned, můžete použít náš základní kapitál. NOVĚ od 1.1.2014 je možné založit s.r.o. s minimální výší vkladu společníka do základního kapitálu, kdy u společnosti s ručením omezeným dle zákon o obchodník korporacích (ZOK) bude činit pouze 1,– Kč (má-li společnost jediného společníka).

Společnost s ručením omezeným se nyní tak více otevírá živnostníkům, pro které složení dosavadní výše základního kapitálu představovalo často finanční překážku.

Jste schopni se o tuto společnost starat i dále?

S chodem Vaší společnosti Vám zajisté pomůžeme. Budeme za Vás vyřizovat nezbytné kontakty s veřejností, orgány státní správy. Povedeme Vám účetnictví. Rovněž Vám můžeme zřídit webové stránky a marketingovou tvář společnost. V neposlední řadě budeme připraveni plnit další povinnosti vyplývající s platných právních předpisů, které jsou spojeny s životem společnosti. Podívejte se na naše doplňkové služby.

Zakládání společnosti v České republice je časově náročný proces. V případě, že podnikatel zakládá společnost svépomocí, je v tomto procesu plně angažován a je třeba se zmínit o tom, kolik času ho úkony s tím spojené budou stát.

Následující tabulka shrnuje předpokládanou časovou náročnost jednotlivých úkonů. Při vytváření tabulky jsme brali v úvahu osobu, která nemá o zakládání obchodních společností žádné povědomí, činí tedy jednotlivé úkony se střední hodnotou efektivnosti a čelí standardním komplikacím. Do odhadu jsme rovněž zahrnuli cestování na úřady a instituce (jejichž dojezdovou dostupnost lze považovat za průměrnou) a také situaci, kdy zakládaná s.r.o. se bude registrovat i k DPH.

Časové náklady na založení s.r.o.
Úkon Počet hodin
Studium předpisů + příprava dokumentů 24
Sepsání společenské smlouvy u notáře 3
Ověřování podpisů a listin 3
Ohlášení živností a získání živ. oprávnění 3
Složení ZK + uvolnění účtu v bance 3
Podání návrhu na zápis do OR, vzdání se odvolání, obstarání výpisu z OR 8
Registrace na finančním úřadě 3
CELKEM 47

Z tabulky lze vyčíst, že k založení s.r.o. svépomocí je třeba 47 hodin, z čehož více než polovinu stráví budoucí podnikatel odbornou činností – studiem právních předpisů a přípravou potřebných dokumentů pro založení s.r.o.

Při zakládání s.r.o. je tedy třeba brát v úvahu své časové možnosti a zamyslet se i nad dalšími alternativami, které se člověku nabízí. Těmi jsou zejména založení s.r.o.profesionální poradenskou firmou nebo koupě již předzaložené ready made společnosti, přičemž míra časové angažovanosti podnikatele je zde minimální.