Daňová optimalizace

Daňovou optimalizací se rozumí jednotlivé kroky a postupy, jejichž účelem je vhodné nastavení daňového základu pro výpočet daně z příjmů právnických nebo fyzických osob tak, aby dosáhnul minimální nutné výše daňové povinnosti. Samozřejmostí zůstává, že daňová optimalizace musí být provedena výhradně v souladu se zákonem. V jiných případech se nejedná o daňovou optimalizaci, nýbrž aktivity, které mohou naplnit skutkovou postatu trestného činu zkrácení daně a jiné povinné platby. Zároveň je nutné dodat, že nikoho nelze nutit platit vyšší daně, než je ze zákona povinen. Více o možnostech offshore a daňové optimalizace.

Zpět na Slovník pojmů