A.S.

a.s. – akciová společnost je společnost, jejíž výše základního kapitálu je stanovena zákonem (u a.s. s neveřejnou nabídkou akcií – 2 mil. Kč a u a.s. s veřejnou nabídkou akcí 20 mil. Kč). Základní kapitál je rozdělen na určitý počet akcií.

Akciová společnost je právní formou čistě kapitálové společnosti prakticky bez přítomnosti osobních prvků. Právní úprava akciové společnosti vychází z obchodního zákoníku. Obchodní zákoník definuje společný základ pro všechny obchodní společnosti v § 56 a následujících. Konkrétní úprava akciové společnosti je obsažena v § 154 a následujících.

Založení a.s. je poměrně zdlouhavý proces vyžadující velké přípravy.

Zpět na Slovník pojmů