Emisní ážio

Emisní ážio rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcií, pokud je emisní kurz vyšší než jmenovitá hodnota akcie.

Zpět na Slovník pojmů