Fundace

Právnická osoba s majetkovým substrátem, který je určen k určitému účelu.

Zpět na Slovník pojmů