Informační systém skutečných majitelů

Evidence údajů o skutečných majitelích nebo-li e informačním systémem veřejné správy V tomto systému se se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. Tato evidence je vedena a spravovována rejstříkovými soudy. Zápisy je oprávněn provádět buď příslušný rejstříkový soud, nebo notář.

Důležitá je informace spočívající v tom, že tato evidence skutečných majitelů je zcela neveřejná. Nelze do ní tedy obecně nahlížet, ani v ní vyhledávat. Tato evidence skutečných majitelů má sloužit především orgánům činným v trestním řízení a finančním úřadům.

Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku mají povinnost uveřejnit svého skutečného majitele do 1. ledna 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (včetně svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů) musí svého skutečného majitele uveřejnit do 1. ledna 2021.

Zpět na Slovník pojmů