Kaduční řízení

Řízení, ve kterém valná hromada společnosti s ručením omezeným rozhoduje o vyloučení společníka, který je v prodlení s plněním vkladové povinnost.

Zpět na Slovník pojmů