Komanditní suma

Částka, do jejíž výše ručí komanditista za závazky komanditní společnosti a která je zapsána v obchodním rejstříku.

Zpět na Slovník pojmů