Nominální hodnota

Nominální hodnota je jmenovitá hodnota, hodnota udaná (na cenném papírupohledávce, bankovce, atp.)

Zpět na Slovník pojmů