Nucený přechod účastnických cenných papírů

Situace kdy akcionář vlastnící naprostou většinu účastnických cenných papírů je oprávněn požadovat, aby valná hromada společnosti jednala o přechodu všech zbývajících účastnických cenných papírů na tohoto akcionáře.

Zpět na Slovník pojmů