Pověřená osoby

Osoba, která spravuje peněžní prostředky určené pro výplatu protiplnění menšinovým akcionářům.

Zpět na Slovník pojmů