Správní rada

Orgán monistické struktury akciové společnosti, který určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon.

Zpět na Slovník pojmů