Tržní hodnota společnosti

V otevřené ekonomice má ale stále větší význam oceňování podniků, s nímž se setkávají především podnikatelé, přestože má velkou hodnotu také pro větší i menší obchodníky na kapitálových trzích. Jeho smyslem je především nalezení tržní hodnoty společnosti, která může být pro majitele společnosti důležitá v mnoha souvislostech. Pro majitele firmy je důležité vědět, jakým způsobem lze hodnotu firmy zvýšit či snížit, tak aby mohli aktivně působit na konečnou cenu při prodeji firmy. U větších společností se často vyplatí oddělit a případně zpeněžit oddělené, méně efektivní části firmy.

Zpět na Slovník pojmů