Účetní závěrka

Účetní závěrka je nedílný celek, provádí se 1 x ročně na konci účetního období.

Obsahuje: rozvahu a výkaz zisku a ztráty, které jsou povinné ze zákona. V posledních letech se k účetní závěrce doplňuje ještě výkaz cash flow.

Zpět na Slovník pojmů