Ústav

Právnická osoba osobního i majetkového substrátu ustavená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených.

Zpět na Slovník pojmů