Výpověď dědice

Případ, kdy se dědic podílu nechce stát společníkem veřejné obchodní společnosti.

Zpět na Slovník pojmů