Zakladatelské právní jednání

Právní jednání, se kterým je spojeno založení právnické osoby.

Zpět na Slovník pojmů