Základní kapitál

Základní kapitál (dříve základní jmění) tvoří část vlastního kapitálu společnosti a představuje celkovou hodnotu vkladů vlastníků společnosti do společnosti.

Podle právní úpravy ČR se základní kapitál vytváří povinně v komanditní společnosti (komanditní společnost základní kapitál), společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti. Minimální výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným je 200 tisíc korun, minimální výše základního kapitálu akciové společnosti je 2 miliony korun.

Zpět na Slovník pojmů