Zisk

Zisk je rozdílem nákladů a výnosů. Je nutné rozlišit zisk:

  • účetní – tj. kladný výsledek hospodaření (záporný výsledek je ztráta) a
  • ekonomický – který definujeme jako rozdíl mezi celkovým příjmem a ekonomickými náklady, mezi které se započítávají i tzv. náklady obětované příležitosti
Zpět na Slovník pojmů