Ztráta společnosti

V účetnictví společnosti se ztráta projevuje jako záporný výsledek hospodaření (hospodářského výsledku) dané společnosti za určité účetní období, obvykle jeden rok (fiskální nebo hospodářský).

Zpět na Slovník pojmů