Založení obchodní společnosti se řídí zákonem o obchodních korporacích, jež nahradil v roce 2012 dříve platný obchodní zákoník. Které povinnosti z něj vyplývají a jak dlouho samotný proces založení trvá?

Založení společnosti v kostce

Potřebujete živnostenské oprávnění, abyste vůbec mohli začít podnikat. K založení některé obchodní společnosti je následně nutné z titulu zmiňovaného zákona primárně sepsání společenské smlouvy v případě většího počtu společníků. Nebo zakladatelské listiny, pakliže je společník výhradně jeden, a to formou notářského zápisu. U akciové společnosti je podmínkou ke společenské smlouvě ještě sepsat stanovy.

Stejně tak je nezbytné, aby společnost vytvořila požadovaný základní kapitál. Dle definici se jedná o souhrn veškerých vkladů, který musí být v české měně. Většinou je základní kapitál v průběhu fungování společnosti neměnný. Zákonem stanovená výše se liší dle typu společnosti. Například u společnosti s ručením omezeným stačí dnes již pouze 1 Kč. Toto opatření mělo být prvním krokem ve snaze zakládání společnosti zjednodušit a celý postup zkrátit.

Společnost může být založena jednak za účelem podnikání a jednak i proto, aby spravovala svůj vlastní majetek. Pozor, založení a vznik obchodní společnosti ovšem není totéž. Založení je výše popsaný postup, společnost však oficiálně vzniká až okamžikem zápisu do obchodního rejstříku.

Jakmile si projdete náležitostmi souvisejícími se založením společnosti, čekají vás ještě další povinnosti v podobě registrace u daňového úřadu, protože budete platit daně. Na živnostenském úřadě by vám dále měli zapsat přidělené IČO a musíte si i odblokovat bankovní účet.

Kde hledat zjednodušení

Zařizovat můžete celý proces na vlastní pěst, pak průměrně strávíte nad všemi úkony asi tři týdny. Pomoc vám může zajistit notář, který připraví potřebné listiny a podá návrh na zápis do obchodního rejstříku. Vše se dá vyřídit už v rámci jedné návštěvy, která potrvá pár desítek minut. Finančně nejnáročnější, ale zároveň nejjednodušší, je obrátit se na firmu, která zakládání společností realizuje tzv. na klíč.

Zpět na slovník