Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet DPH (uplatnění si DPH na vstupu) u osobních automobilů se během posledních let několikrát změnily. Přitom DPH při koupi vozu není malá částka. Kdo si může uplatnit DPH u osobního automobilu? Může se uplatnit celá částka DPH? Musí být vedena evidence jízd? Co když automobil chci prodat? A jak je to s auty pořízenými v zahraničí?

Kdo má nárok na odpočet DPH?

Pro odpočet DPH je třeba splnit dvě základní podmínky:

Musím automobil koupit za hotové?

Automobil nemusí být koupen za hotové. Může být financován  také formou úvěru, nebo finančního leasingu. V případě pořízení za hotové, nebo formou úvěru se nárok na odpočet DPH uplatňuje na základě faktury a to ode dne převzetí vozidla. V případě pořízení na leasing je důležitá smlouva a její ustanovení. Ve smlouvě totiž musí být stanoveno, že automobil bude nájemcem povinně odkoupen. Pokud je tak uvedeno, DPH se může uplatnit z předem uhrazené splátky a pak postupně z každé měsíční splátky leasingu.

V jaké výši si DPH můžu uplatnit?

DPH u osobních aut se uplatňuje v poměrné výši, která odpovídá poměru využití auta pro podnikatelskou činnost. V případě, že je auto využíváno výlučně pro podnikání, lze uplatnit odpočet v plné výši (100%). V případě, že je vozidlo využíváno i jinak, lze uplatnit nárok na odpočet v poměrné výši.

Poměrná výše odpočtu se pak určuje pomocí tzv. poměrného koeficientu. Poměrný koeficient je podíl využití vozidla po podnikání a je stanoven kvalifikovaným odhadem. Dle zákona se na konci roku vypočítá skutečný poměrný koeficient využívání vozidla a ten se porovná se stanoveným. Oprava v daňovém přiznání se provádí v případě, že se koeficienty liší o více než deset procentních bodů. Pokud je skutečný koeficient nižší, oprava musí být provedena. Pokud by skutečný koeficient byl vyšší, oprava může být provedena, ale nemusí).

Povinnost sledovat poměr využití vozidla je v rámci tzv. korekčního mechanismu (úpravy odpočtu DPH) stanovena na 5 let a počíná běžet rokem, kdy auto bylo pořízeno.

Evidence jízd

Existence poměrného koeficientu podnikateli ukládá další povinnost. Tou je vedení evidence jízd, na jejímž základě se vypočítá skutečný poměrný koeficient. V případě, že nechceme uplatnit nárok na náklady související s provozem vozidla a odpočet DPH na pohonné hmoty, kniha jízd vedena být nemusí.

Jak je to s DPH při následném prodeji automobilu?

Pokud automobil vlastnil plátce DPH a uplatnil si nárok na jeho odpočet při pořízení, cena při následném prodeji musí být zatížena DPH. V případě, že nový vlastník je plátcem DPH, může si odpočet nárokovat. Pokud by nový vlastník plátcem DPH nebyl, nemůže si odpočet nárokovat a při dalším prodeji v ceně není obsaženo DPH.

Jak je to s automobily ze zahraničí?

Pokud je auto kupováno v rámci EU, daň je placena vždy v zemi spotřeby (použití) a nedaní se ve státě dodavatele. Dodání totiž není předmětem daně. Kupující pak musí vždy auto přiznat a odvést DPH v jeho státě. Tento způsob lze využít jen u nových dopravních prostředků jen v případě pořízení z jednoho státu EU do jiného státu EU, tedy nikoli v rámci ČR.

A co pojištění?

Plátce DPH, který uplatnil na auto odpočet DPH, může auto pojistit na cenu bez DPH. Splátky pojistky tak budou nižší. V případě nehody pak pojistné plnění bude také bez DPH. DPH totiž bude uhrazeno plátcem přímo v servisu a lze na něj pak uplatnit nárok na odpočet.

Zpět na slovník