Podnikání v oblasti realit patří mezi nejlukrativnější sféry této činnosti. Klade však na podnikatele specifické požadavky, které se týkají jeho znalostí a schopností. U realitního agenta se předpokládá, že bude vykazovat přehled v oboru a znalosti, které se týkají nemovitostí, a to jak odborné, tedy architektonické a stavební, tak ekonomické. K dosažení požadovaných znalostí je zpravidla zapotřebí odborného vzdělání v některé z výše uvedených specializací a rovněž praktické zkušenosti. Dalším velmi důležitým aspektem jsou osobní předpoklady. Do této oblasti spadá např. schopnost jednat s lidmi, kvalifikovaně prezentovat své „zboží“, disponovat potřebnou asertivitou a zároveň projevit úctu ke klientovi.

Při splnění veškerých výše uvedených předpokladů je nadále nezbytné, aby si daný subjekt založil a vedl svou firmu, prostřednictvím které se bude prezentovat svým klientům. To však mnohdy může být nad jeho síly, což má za následek pozdržení vlastního podnikání. Založení společnosti v České republice je v současné době provázeno časově i finančně nákladnými úkony, ve kterém nalezneme mnoho právních, administrativních i finančních nástrah.

Mezi nejčastější patří:

 • pro laiky nepřehledný právní řád, těžko dostupné relevantní informace
 • složitý podací formulář
 • značné riziko odmítnutí zápisu nové obchodní společnosti do obchodního rejstříku ze strany soudu a s tím spojené další nemalé časové i finanční náklady zakladatele (např. při zvolení nevhodného nebo již existujícího nebo zaměnitelného názvu firmy)
 • až 15 návštěv na různých institucích a úřadech
 • nutnost doložit téměř 20 žádostí, formulářů a ostatních příloh
 • průměrná doba založení společnosti v České republice se pohybuje okolo 5 týdnů
 • každá chyba prodlouží a zdraží celý proces začátku podnikání

Zde se ke slovu opět dostávají firmy specializované na zakládání a prodej společností, které jsou k dispozici začínajícím realitním kancelářím. V případě, že se odborník na reality svěří do péče výše uvedené firmě, může se spolehnout, že celý proces založení jeho společnosti proběhne hladce, bez zbytečné administrativní zátěže a v co možná nejkratším termínu. Zápis nově založené firmy do obchodního rejstříku zpravidla proběhne do 8 dnů. Navíc se poradenská firma postará o potřebná živnostenská oprávnění či koncese a požadované registrace k dani z příjmu, DPH, srážkové dani atd.

Podle individuálních potřeb realitního specialisty lze nabídnout následující služby:

 • založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) na míru s nutností splatit základní kapitál z vlastních prostředků
 • založení akciové společnosti (a.s.) na klíč s nutností splacení základního kapitálu a.s. z vlastních prostředků
 • založení s.r.o. s naším kapitálem, bez nutnosti splácet vklad
 • zřízení organizační složky – vyřízení a zápis organizační složky zahraniční společnosti do obchodního rejstříku v ČR

Kroky vedoucí k založení společnosti jsou následující:

 • sepsání zakladatelské listiny / společenské smlouvy formou notářského zápisu
 • prověření názvu zakládané společnosti
 • čestná prohlášení a podpisové vzory statutárních orgánů založené firmy
 • prohlášení správce vkladů zakládané společnosti
 • souhlas s umístěním sídla od majitele nemovitosti pro nově zakládanou firmu
 • vyřízení volných, řemeslných i vázaných živností či koncese pro novou firmu
 • obstarání výpisů z rejstříků nutných k založení společnosti – obchodního rejstříku, z rejstříku trestů, katastru nemovitostí apod.
 • ověření listin a podpisů nutných k založení firmy
 • podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • registrace nově vzniklé firmy k daním na finančním úřadě

Stejně jako je pro laickou veřejnost vhodné využít při nákupu či prodeji nemovitostí služeb specializované realitní kanceláře, je pro realitní podnikatele vhodným opatřením svěřit se do rukou poradenských firem, které se specializují na zakládání společností.

Zpět na slovník