Podnikatel by měl vždy doložit oprávnění k užívání adresy, na níž má uvedené sídlo společnosti. Mohou však nastat situace, kdy důvod k užívání nemovitosti za tímto účelem platnosti v průběhu času pozbude, však není korektně přesunuto či zrušeno.

Firma najednou sídlí na cizí adrese, kde to není žádoucí. Jaké má majitel nemovitosti možnosti, chce-li sjednat nápravu?

Jak na nechtěnou společnost ve vlastní nemovitosti

Typicky podobný scénář nastává tehdy, když se jeden ze společníků z dotyčné adresy odstěhuje. Děje se tak zejména u rodinného podnikání, kdy jeden z páru zároveň opouští společné bydlení. Situace má několik řešení.

Vlastník nemovitosti má právo svůj souhlas s jejím užíváním coby sídla vzít zpět. Chceme-li zamezit takovémuto jednání, v první řadě je nutné si uvědomit, jestli existuje nájemní smlouva. Pokud ano, musíte ji zrušit. V případě klasické písemné podoby ji lze standardně vypovědět, jestliže vaše dohoda byla ústní, není nutné mít obavy, že se zrušit nedá. I to možné je, svoje zamítavé stanovisko sdělte protistraně písemnou formou.

Co když se s vlastníkem společnosti nedohodnete

Jestliže nebude dotyčná osoba reagovat, na místě je obrátit se na rejstříkový soud. Ten vyhodnotí váš podnět. Sezná-li, že pominul právní důvod pro užívání vaší nemovitosti, nejprve podnikatele vyzve k nápravě současného stavu. Tedy dá mu šanci důvod ještě doložit nebo sídlo přesunout tam, kde souhlas vlastníka získat může. Nepřichází-li stále jakákoli reakce, situace může vyústit až do likvidace firmy, což ji zároveň vymaže z obchodního rejstříku a sídlo definitivně zruší.

TIP: Jak probíhá změna sídla společnosti.

Žádný souhlas jste nikdy neudělili, přesto ve vlastní nemovitosti máte cizí firmu? Její majitelé se dopustili trestného činu. K falšování podpisů dochází, na místě proto je podání trestního oznámení.

Musíte se sídla cizí firmy bát?

Mnozí majitelé mají za těchto okolností obavu především o vlastní majetek. Pakliže si majitel firmy, která na adrese neoprávněně sídlí, neplní své závazky, můžete však v zásadě být v klidu. Než se bude schylovat k exekuci, dozvíte se to včas. Měla by vás o tom informovat předžalobní výzva. Exekuce se navíc na majetek vztahuje až ve druhém plánu (nejprve dlužníka čekají srážky ze mzdy atd.) a i tehdy se rozlišuje majetek dlužníka a další osoby.

Zpět na slovník