Jestliže zvažujete založení akciové společnosti, pak je třeba dodržet určité náležitosti. Akciová společnost se vyplatí u větších podniků, k jejichž provozu jsou třeba vyšší investice. Tento typ společnosti disponuje určitým jměním, které je rozloženo do akcií s určitou hodnotou. Může ji založit jeden či více zakladatelů. Za porušení svých závazků společnost ručí celým majetkem. Akciová společnost je právnickou osobou a patří do skupiny takzvaných kapitálových společností.

Založení akciové společnosti

Existují dva základní důvody, proč založit akciovou společnost. Především v případě podnikání ve velkém rozsahu, nebo pokud zakladatelé chtějí zůstat v anonymitě. Celý postup je poměrně složitý, ovšem dnes si již můžete nechat založit společnost od zkušených profesionálů. Minimální výše základního kapitálu činí 2 milióny Kč a je potřeba vytvořit dozorčí radu v případě dualistického systému a správní radu v případě monistického systému. Majiteli společnosti jsou akcionáři, kteří se společně scházejí na valné hromadě. V čele společnosti stojí představenstvo či statutární ředitel, který řídí její činnost.

Akciovou společnost můžete založit sami, nebo se obrátit na odborníka, který se zabývá zakládáním akciových společností. Nejprve je třeba zajistit název akciové společnosti, který ještě není zapsaný v obchodním rejstříku. Název musí rovněž obsahovat a.s. či slovní spojení „akciová společnost“.

Potřebné dokumenty

Nejprve sepište zakladatelskou listinu či smlouvu respektive stanovy společnosti, které budou obsahovat tyto náležitosti.

  • Obchodní název, sídlo a předmět podnikání
  • Základní jmění
  • Počet akcií
  • Upisované vklady všech zakladatelů
  • V případě, že bude použit nepeněžitý vklad, pak je třeba zapsat způsob a výši ocenění

Akcionář společnosti má právo na podíl zisku, jehož výši určuje valná hromada. Akciová společnost není v okamžiku prodeje registrována jako plátce DPH. Přihlášení je pouze dobrovolné. Akciovou společnost již můžete koupit jako předzaloženou (ready made a.s.), která již splňuje všechny potřebné náležitosti. Při založení společnosti na klíč můžete mít společnost na míru bez zbytečných průtahů.

Zpět na slovník