Pokud se podíváme na jednotlivé zákonné požadavky, které určují povinnosti podnikatele v souvislosti s jeho sídlem, zjistíme, že virtuální kancelář je v České republice plně v souladu s právními předpisy.

Dle živnostenského zákona, § 31 odst.2, je podnikatel povinen označit objekt, v němž má jeho obchodní společnost sídlo, názvem firmy, případně jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno. Nemovitosti, ve kterých jsou naše virtuální kanceláře umístěny, jsou vždy označeny aktuálními seznamy společností a samozřejmostí je i stejně označená poštovní schránka. K prostorám sídla je podnikatel povinen prokázat vlastnické či užívací právo. S našimi klienty uzavíráme smlouvu o umístění sídla a dodáváme souhlas vlastníka budovy s umístěním sídla. Dále je podnikatel povinen zajistit prostory, je-li vyzván k jednání státními orgány. Pro tato jednání mají naši klienti možnost využít zasedací místnost na adrese společnosti.

Podnikatel není povinen být osobně přítomen na adrese sídla, aby se s ním veřejnost mohla setkat, a to ani v úředních hodinách.

Z těchto podmínek vyplývá, že využívání virtuální kanceláře je zcela v souladu s právními předpisy České republiky.

Zpět na slovník