Důvodů, proč využít již předzaloženou, tzn. ready made společnost je více.  Mezi ty hlavní patří především úspora času a maximální komfort. Při zakládání společnosti totiž musíte absolvovat vyplňování mnoha formulářů a následné fronty na úřadech. Koupě ready made společnosti nezabere více než několik minut a vy se můžete ihned začít věnovat podnikání.

Pro mnohé je hlavním důvodem, že nechtějí nebo nemohou splatit základní kapitál společnosti. Při zakládání obchodních společností je potřeba splatit základní kapitál společnosti. Společnost s ručením omezeným má základní kapitál 1 Kč, akciová společnost 2 mil. Kč a evropská společnost 120 000 Eur. Při koupi ready made společnosti je základní kapitál už splacený. Pokud se porovnají náklady na založení nové společnosti a splacení základního kapitálu a koupení ready made společnosti, levněji vyjde zakoupení readymade společnosti.

Společností zabývajícími se prodejem ready-made společností je na trhu spousta. Níže uvádíme pět důležitých ukazatelů, na kterou se v případě koupě ready made společnosti obrátit.

1) Bezdlužnost a čistá obchodní historie

Především je třeba zkontrolovat, zda je nabízená společnost zapsána v obchodním rejstříku a má splaceno 100 % základního kapitálu. Důraz je třeba také klást na zajištění a dokázání bezdlužnosti a prokázání čisté obchodní historie.

Vyžadovat byste měli především:

  • Prohlášení statutárního orgánu o bezdlužnosti společnosti
  • Slib odškodnění. Slibem odškodnění se slibující zavazuje, že nahradí příjemci slibu škodu, jež mu vznikne z jeho určitého jednání, o něž ho slibující žádá a k němuž není příjemce slibu povinen
  • Audit ověřený nezávislým auditorem

2) Historie prodávajícího

Dalším ukazatelem by pro vás měla být historie samotného prodejce ready made společností. Je dobré si zjistit, jak dlouho je daná společnost na trhu, kolik společností již prodala, nebo je má na skladě, a jaké další služby související s prodejem ready-made společností poskytuje.

3) Cena

V neposlední řadě je důležité ověřit si, zda nabízená cena je skutečně konečná, co je v ní již zahrnuto a co se hradí nad její rámec. Zejména menší společnosti lákají klienty na nízkou cenu, která je však ve finále navýšena o množství skrytých položek. Když si budete porovnávat nabídky jednotlivých prodejců, zajímejte se o konečnou částku se všemi poplatky a službami. Seriózní prodejce vám ji bez okolků sdělí.

Ceny ready made společností, které jednotliví prodejci uvádějí jako základní balíček, se pohybují od 20 do 50 tis. Kč pro společnosti s ručením omezeným. U ready-made akciových společností to je od 60 do 100 tis. Kč. Velký rozptyl cen naznačuje, že tyto základní balíčky obsahují u každého prodejce rozdílné služby.

4) Související služby

Renomovaný prodejce ready made společností vám nabídne nejen převod společnosti, ale i související služby.  Např. poskytnutí sídla pro společnost, či nominální a statusový servis. My navíc jsme schopni zajistit prostřednictvím naší mateřské společnosti advokátní službyprávní poradenstvídaňové a účetní služby.

5) Splnění zákonem stanovených povinností

Kvalitní prodejce poskytne klientovi řádně vedené účetnictví společnosti, které mu je kompletně předáno k datu valné hromady. Samozřejmé by mělo být předání řádně podaného daňového přiznání za uplynulá období u starších ready made společností. Veškerá dokumentace společnosti by měla být rovněž obsahem sbírky listin Obchodního rejstříku tak, aby byly patrné změny, k nimž došlo při převodu společnosti na Vás.

Zpět na slovník