Vedle založení společnosti existuje ještě jiná varianta a tou je koupě tzv. ready made společnosti. Ta za sebou nemá žádnou podnikatelskou činnost a je vytvořena za účelem prodeje zákazníkovi. Ready made společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, má název, sídlo, jednatele, identifikační číslo a rovněž splacený základní kapitál.

Založit společnost můžete buď vlastními silami, nebo si ji lze nechat založit na klíč, to znamená od firmy, která se zakládáním společností zabývá.

V případě, že budete chtít založit společnost sami, čeká Vás řada administrativních i praktických úkonů (sepsání zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy, zajištění sídla společnosti, složení základního kapitálu, podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, registrace firmy na finančním úřadu atd.). Více o založení společnosti zde.

Zpět na slovník