Pokud vedeme evidenci pro účely DPH a pro účely daně z příjmu v excelových tabulkách, tak musíme mít na paměti účel vedení těchto evidenci. U evidence DPH  musíme pečlivě hlídat datum uskutečnitelného zdanitelného plnění pro zařazení plateb do správného zdaňovacího období. Proto  je nutné vždy pečlivě hlídat naše vydané faktury, zálohy a platby předem. Toto má fakticky vliv na odvod DPH. Naštěstí u přijatých zdanitelných plnění tak obezřetní být nemusíme, neboť  odpočet DPH můžeme v řádném přiznání nárokovat do tří let od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Zpět na slovník