Daňové výdaje

Při vedení daňové evidence jsou naše výdaje daňově uznatelné za splnění níže uváděných podmínek:

  • daňové výdaje jsme vynaložili na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a
  • máme k nim doklady a
  • uplatníme je v roce, kdy jsme daňové výdaje vynaložili (to samé platí i pro zálohy)
  • v neposlední řadě je nutné daňový výdaj zaevidovat v daňové evidenci

Výdaje (náklady) vymezené jinak či zakázané

Není pochyb o tom, že česká právní úprava má celou řadu výjimek a specifických podmínek při vedení účetnictví a evidenci výdajů jako například u položek jako:

  • výdaje na auto
  • zřizovací výdaje
  • stravné při pracovních cestách zaměstnanců a nápoje pro zaměstnance
  • reklamní předměty, prezentace
  • pořízení dlouhodobého hmotného majetku (postupné odpisy)

Podrobněji: § 24 a 25 zákona o daních z příjmů.

Výdaje i pro osobní potřebu

Výdaje sloužící zároveň pro osobní spotřebu (např. auto, počítač, papíry do tiskárny, telefon) lze uplatnit poměrnou částí dopadající na podnikání.

Zpět na slovník