Službu AdSense poskytuje společnost Google. Tato služba slouží k tomu, abyste mohli vydělávat prostřednictvím reklamy umístěné na svých webových stránkách. Co to všechno obnáší a co je k tomu zapotřebí?

Živnostenský list a daň z příjmů

Vzhledem k tomu, že se jedná o soustavnou činnost za účelem dosažení zisku, právě jste tak splnili definici podnikání. To znamená, že potřebujete v první řadě živnostenské oprávnění. Postačí, pokud si založíte volnou živnost. V závislosti na této skutečnosti pak vaše příjmy jakožto příjmy z podnikání podléhají rovněž náležitému zdanění.

V první řadě se tak pro vás stává povinností zaplatit daň z příjmu. Pokud vaše příjmy přesáhnou částku 15 000 Kč, pak si musíte podávat rovněž daňové přiznání. Myslí se tím částka před odečtením výdajů. Výdaje můžete uplatnit buď paušální, to znamená v procentech, anebo podle skutečnosti. To znamená, že se budeme řídit daňovou evidencí. Paušální výdaje mohou být v některých situacích výhodnější.

Jak je to s DPH

Poslední povinností, která se s výdělkem z AdSense pojí, je DPH. Od roku 2013 platí, že už není nutné stát se plátcem DPH. Postačí, že se stanete tzv. identifikovanou osobou. V praxi to obnáší to, že pro zahraničí stojíte v roli plátce DPH, ale v tuzemsku jím nejste. Nemáte tedy sice nárok na odpočet DPH, ale podnikání je pro vás zase z formálního hlediska o něco jednodušší.

Identifikovanou osobou se stáváte od okamžiku, kdy jste začali poskytovat službu, tedy jinými slovy od chvíle, kdy jste si reklamu umístili na web. Tímto způsobem jste zahájili poskytování služby do jiného členského státu EU, konkrétně do Irska, kde sídlí pobočka Google. Ta si také sama odvede DPH. Vy musíte pouze podat souhrnné hlášení, což je potřeba stihnout po ukončení zdaňovacího období, to znamená měsíčně nebo čtvrtletně.

Ovšem pozor, opět mějte na paměti, že ne každému se automaticky vyplatí nebýt plátcem DPH. Především má takové řešení smysl pro drobné e-shopy s obratem do 750 000 Kč.

Zpět na slovník